Villkor för att använda hemsidan och dess innehåll

Ladda ner vå dataskyddspolilcy.

Den här hemsidan ägs och styrs av Close Talk Conference System/Apodosis AB; nedan kallad tillverkaren.

Tillverkaren reserverar sig rätten att ändra alla specifikationer utan förvarning.

All intellektuell och immateriell egendom inklusive men inte uteslutande varumärken och kopieringsrättigheter är respektive ägares egendom och allt missbruk är strikt förbjudet.

All programvara tillgänglig på denna hemsida görs endast tillgänglig i sitt ursprungsskick inklusive eventuella fel och/eller andra problem. Tillverkaren har som som mål att alltid leverera kvalitetsprogramvara men gör i samband med publiceringen inga lagliga förpliktelser eller garantier över huvudtaget, uttryckligen eller underförstådda, och helt utan begränsningar när det gäller produktens kvalité, säkerhet, innehåll, prestanda, marknadsföringsbarhet, intrång och/eller lämplighet för någon typ av användning. Under inga omständigheter kommer tillverkaren acceptera ansvar för direkta-, indirekta-, straffrättsliga-, speciella-, tillfälliga- och/eller andra konsekvensskador; hur de än har uppkommit och även om tillverkaren upplysts i förväg om sådant ansvar. Användaren av programvarorna är skyldig att själv tillse tillräckligt skydd och säkerhetskopiering av direkta och indirekta system och data och tillverkaren kommer inte under några omständigheter ansvara för fel eller förluster i samband med användningen av programvarorna.

All information på denna hemsida förutsätts vid publiceringstillfället vara fullt korrekt och pålitlig för alla normala situationer; instruktioner och procedurer ska följas i detalj. Tillverkaren tar dock inget ansvar för att information och/eller instruktioner på denna hemsida inte kan orsaka andra direkta eller indirekta problem på grund av oförutsedda omständigheter inklusive men inte uteslutande förlust av data, stilleståndstid, missade tidsplaner, etc. Det förutsätts att användaren nu och senare använder professionella verktyg och procedurer för att förhindra sådana skador.

Allt innehåll på denna hemsida är copyright tillverkaren där inget annat anges och all användning; med alla medel, av innehållet här, för någon annan användning än att marknadsföra tillverkarens tjänster och produkter, är strikt förbjudet.

Om det inte uttryckligen framgår annat ska ingen information tillgänglig på denna hemsida betraktas som juridiskt bindande för tillverkaren.