Produktlinje

I produktinjen för Close Talk Conference System ingår hård- och mjukvaruprodukter med vilka man kan bygga konferenssystem från små och effektiva ljudsystem upp till fullskaliga e-demokratisystem med votering, närvarohantering, kamerastyrning, m.m.

Hårdvara

Mjukvara

Använd menyn till vänster för en presentation av de olika produkterna. Mer detaljerad produktinformation finns också att ladda ner.