Varför ett konferenssystem?

  Ett konferenssystem:
Check mark Ökar hörbarheten dramatiskt
Check mark Ökar mötesordning och flexibilitet
Check mark Ger möjlighet till inspelning och arkivering
Check mark Är idealiskt som ett “riktigt” telefonkonferenssystem
Check mark Ger fler personer, samtidigt och enkelt, tillgång till möten och diskussioner
Check mark Är idealiskt för formella mötesfunktioner som stat, kommun, landsting och domstol
Check mark Minskar kostnader med resande och annan “dödtid” i organisationen
Check mark Skapar möjlighet för “supervideokonferens”, d.v.s. videokonferens för stora deltagarantal

I princip allt i dagens samhälle kräver kommunikation. Den mesta sköts via möten, telefon, e-post, sms, mms, twitter, facebook och andra eletroniska mötesplatser vilka är fantastiska redskap men med flera nackdelar, de stöder oftast endast person-till-person kommunikation och är mer av enkelriktad masspubliceringsnatur.

För större, längre i tid, mer dynamiska och personliga möten mellan fler än två, tre personer blir det snabbt problem med mötesordning, hörbarhet och mötesdokumentation.

sdfEtt konferenssystem löser detta genom att alla får en egen mikrofon och högtalare och därmed också sitt eget personliga utrymme där papper och pärmar kan ordnas enligt egna önskningar utan att skapa problem med att höra och höras.

I tider där traditionella konferensresor blir mindre attraktivt p.g.a. dagens, och framför allt, framtidens ökande kostnads- och miljömedvetande är telefon- och videokonferenser ett attraktivt alternativ. Tyvärr blir det i praktiken ofta, även med få deltagare, snabbt problem med hörbarhet, att ha fyra, fem personer “hänga över” den traditionella konferenstelefonen är en dålig lösning ur alla synvinklar.

Ett konferenssystem är lösningen!