Projektexempel

Det grundläggande ljudsystemet

Close Talk Conference System Ljudsystem Exempel

Bilden ovan visar ett exempel på ett system med endast ljud installerat hos ett svenskt fastighetsbolag. I installationen ingår en centralenhet och nio transceivrar i fyra individuella rum. På det sättet skapas stor flexibilitet för kunden, de kan använda systemet i valfritt, ledigt rum med lämplig storlek för antalet deltagare. Även om inte denna kund använder det så finns också möjligheten till "anonyma" konferenser, d.v.s. där flera grupper kan konferera utan att sitta i samma rum, något som kan vara mycket lämpligt i känsliga sammanhang som t.ex. på en advokatbyrå.

Telekonferens

Close Talk Conference System Telekonferens Exempel

Bilden visar ett styrelserum med telefonkonferens. En telefonkonferens med detta antal deltagare hade varit omöjlig att anordna med traditionell telekonferensteknik.

Kombinerad video- och telekonferens

Close Talk Conference System Videokonferens Exempel

Bilden visar en installation på Kungliga Tekniska Högskolan (www.kth.se) som via flera kameror ger stöd för kombinerad video- och telekonferens. Via touchpanelen i förgrunden kan systemet fjärrstyras av ordföranden.

E-demokrati

Close Talk Conference System E-demokrati Exempel Ett

Ovan visas ett exempel på en kommuninstallation. Den innehåller en centralenhet, drygt femtio delegatenheter, åtta transceivers och sladdbatteriladdare. PC-programmet Close Talk Control körs på en stationär dator med dubbla grafikutgångar där den primära utgången används visas för presidiet och den sekundära utgången visas på storbild med videoprojektor. Funktioner som närvaro och votering används i systemet.

Close Talk Conference System E-demokrati Exempel Två

Bilden visar en annan intressant installation. Utöver att använda PC-programmet för konferens och votering har också närvarofunktionen kopplats till byggnadens befintliga inpasseringssystem, när deltagarna anländer använder de sina ID-kort som vanligt och systemet noterar automatiskt deras när- och frånvaro. Detta frigör operatören av Close Talk Control att koncentrera sig helt på mötets genomförande.

Installation

Close Talk Conference System Installationsexempel

Systemet är mycket enkelt att installera, vanligtvis på en enda dag inklusive överlämnandet till kunden. Med större e-demokratisystem är det dock lämplig att tilldela en extra heldag för utbildning, speciellt för den som ska sköta PC-programmet.

Close Talk Conference System i skyddade byggnader

Installationen i historiskt skyddade byggnader är oftast också utan problem, de små och diskreta transceivrarna med sina kablar är enkla att gömma.

Slutligen...

Close Talk historiskt system Close Talk Conference System har funnits sedan början av 1990-talet och har lång erfarenhet av trådlös konferensteknik.

Bilden till höger visar den första generationen från circa 1989-90, ett handbyggt premiumssystem. Systemet var batteridrivet med inbyggd mikorofon och högtalare med tal-knapp. Istället för dagens Transceiver använde systemet "fyrar" som placerades på bordet mellan enheterna.

Systemet såldes endast i Sverige till ett flertal prestigekunder som stat, kommun och företag.

Så vitt vi vet var det det första trådlösa, infraröda tvåvägssystemet i världen.

Dagens generation är ett modernt konferens- och voteringssystem med en stor nationell och internationell kundbas, från små styrelserum upp till fullskaliga e-demokratisystem inklusive ett flertal kommunkunder.

Med Close Talk Conference System får man...

Vi hopppas att denna introduktion hjälpt till att övertyga om lämpligheten för våra produkter i ert nästa projekt. Ta tid att se övriga delar av hemsidan, sektionen Produkter för mer detaljerad produktinformation och sektionen Nedladdning för manualer, kataloger, applikationsnoter, demoprogramvaror och mer. Slutligen, Kontakta oss för en offert på ert kommande projekt!