Formella konferenser och votering

Close Talk Conference System är redan från början ett alldeles utmärkt ljudsystem men det skrapar bara på ytan av dess möjligheter. Lägg till PC-programmet Close Talk Control och systemet förvandlas till ett mycket kompetent verktyg för formella konferenser och votering, lämpligt för regeringar, kommuner, landsting och styrelserum.

Close Talk Control Huvudbild

Inkluderade funktioner i programmet är full kontroll av ljudsystemet, persondatabaser, talar- och repliklistfunktioner, systemtest, föredragningslista, flera uppropsmetoder, utförliga verktyg för närvarorapportering och arvodering, händelselogg, separat bild för talalistor och voteringsresultat lämplig för storbildsvisning och mycket mera. Alla Close Talk-system kan uppgraderas när som helt med Close Talk Control, det finns inga tekniska återvändsgränder i systemet.

Votering

Close Talk Control Votering ResultatbildI systemet ingår också en kraftfull voteringsfunktion. Använd delegatenheten som en voteringspanel, starta enkelt en votering när som helst under pågående konferens, ange ett voteringsärende direkt eller använd ett fördefinierat ärende från föredragningslistan, välj en av flera resultatpresentationer inklusive grafisk platsbild för röstresultatet och klicka Start. Deltagarna avger sin röst och resultatet visas i realtid. Voteringen kan avslutas automatiskt med en tidsgräns eller manuellt. Voteringsresultaten kan sedan skrivas ut och exporteras för en säker arkivering.

Programmet är modulariserat

Close Talk Control är modulariserat, köp bara de önskade funktionerna, uppgradera till mer funktionalitet när som helst.