Tolkning

1+1 språk

Även om Close Talk Conference System primärt är ett enspråksystem kan man genom att använda ett externt ljudsystem stödja två språk, s.k. 1+1 språk:

Close Talk Conference System tolkning med 1+1-språk

Mikrofonsignalen från delegatenheterna skickas till det externa ljudsystemet som är det primära högtalarsystemet och även till tolken. Tolkens mikrofonsignal skickas till centralenhetens linje-in-ingång och sedan vidare till delegatenheterna. Eftersom endast tolkljudet skickas till delegatenheterna kan hörlursuttaget användas för att lyssna på den tolkade versionen och högtalarsystemet för primärspråk.

Tredjepartssystem

Close Talk Conference System använder ett urval av frekvenser för sina sex kanaler. genom att matcha dem mot ett tredjepartssystems kanalansvändning kan båda systemen köras tillsammans. Använd systemens respektive manualer för att kontrollera kanalanvändningen.

Sennheiser SI 29-5

Close Talk Conference System har testats med 32-kanalsystemet från Sennheiser och kan användas tillsammans med följande kommentarer i beaktande: