Close Talk Control

Close Talk Control operatörsbild

Close Talk Control är en Windows Vista/7/8.x/10-kompatibel mjukvara som expanderar Close Talk Conference System med funktionalitet som votiering, närvarohantering och arvodering, föredragningslista, upprop, delegatdatabaser, kamerastyrning och mycket mer.

Konferensfunktioner

Voteringsfunktioner

Andra funktioner

Total kontroll av konferensen

Close Talk Control operatörspanel

Operatörspanelen ger direkt tillgång till alla konferensstyrningsfunktionerna. Ändra talarlistordning, ta bort och lägg till talare, aktivera och stäng av mikrofoner, lås talarlistan, etc.

Stöd för talarstol finns på flera sätt, använd en fast vanlig mikrofon eller få full kontroll över talarstolen med en delegatenhet som talarstolsmikrofon.

Gör konferensen mer personlig

Close Talk Control delegatlista

Delegatlistan är en kraftfull persondatabas  där deltagarna kan registreras med namn, organisation, region, personnummer, röstvikt, arvoderingsklass och personliga talartider.

En delegatlista är ett bra sätt att göra konferensen mer personlig, talalistor, rapporter och voteringar kommer att innehålla personens riktig namn.

Delegatlistan innehåller verktyg för att sortera, filtrera och söka. Många datatyper som organisation kan fördefinieras för enkel redigering.

Visa din åsikt

Close Talk Control votering

CT Control innehåller en kraftfull voteringsfunktion. Specificera voteringstid, voteringsärende,  förtydliga ja- och nej-röst, öppen eller sluten votering, skriv ut och arkivera resultaten i flera format, m.m.

Rika presentationsmöjligheter

Close Talk Control voteringspresentationer

CT Control kan presentera talarlistor och voteringsresultat på ett flertal sätt inklusive tabell, stapeldiagram, summering och s.k. geo-placering d.v.s. en fullt redigerbar grafisk layout av deltagarnas platser.

Den s.k. "huvudbilden" är ett separat programfönster som kan användas för videoprojektion, inspelning, TV- och webbutsändningar.

Upprop

Close Talk Control upprop

Starta mötet med ett välordnat upprop.

Rik på funktioner

Close Talk Control inställningar

CT Control är rik på funktioner och finesser. Utöver alla nya funktioner finns här också all funktionalitet i centralenheten lätt tillgänglig.

Arrangera CT Control som önskat. Plats och storlek på alla fönster sparas mellan mötena.

Känsliga delar av systemet som t.ex. ljudnivåer och databaser kan lösenordskyddas för säker drift med flera användare. Med flera användarkonton på datorn kan systemet både skyddas och öka flexibiliteten ytterligare, genom att skapa ett inloggningskonto för t.ex. fullmäktigemötet och ett konto för tekniska nämnden blir databaserna och inställningarna helt individuella för snabb och säker mötesstart.

Total kontroll av ljudet

Close Talk Control ljudkontroll

CT Control har enkel och snabb kontroll av systemets ljudinställingar.

Är telefonhybridsignalen lite för hög? Kanske lite mer bas i delegathögtalarna? Allt ljusteras snabbt med några musklick.

Håll tiden

Close Talk Control närvarorapportering och arvodering

CT Control innehåller närvaro- och arvoderingrapportering.

Ankomster och avgångar loggas löpande och detaljerade rapporter kan sedan produceras efter mötet.

Inkluderar "smarta" arvoderingskategorier som helperiod-, delperiod- och 'hela mötet'-arvode.

Föredragningslista

Close Talk Control föredragningslista

Gör konferensen mer effektiv genom att förbereda den med den inbyggda föredragnings-listfunktion där diskussions- och voteringsärenden kan specificeras och kontrolleras före och under mötet.

Visa dina beslut

Close Talk Control kamerastyrning

Använd den avancerade kamerastyrningsfunktionen för att sända ut och arkivera konferenser och möten.

Databashanterare

Close Talk Control databashantering

Använd databashanteraren för att kopiera, byta namn, ta säkerhetsbackup och exportera databaserna.

Kraftfulla närvarohanteringsverktyg

Close Talk Control närvaroverktyg

CT Control har lättanvända och kraftfulla närvarohanteringsverktyg för att hantera alla situationer under en konferens som ankomster, avgångar, tom plats, ersättare, m.m. Med några musklick kan sedan detaljerade närvaro- och arvoderingsrapporter skapas.


Beställning

Close Talk Control beställs i varianter enligt nedan:

  1. Basfunktion - Inkluderar alla funktioner utom närvaro, arvodering och votering
  2. Bas + votering - Inkluderar basfunktion och votering men inte närvaro och arvodering
  3. Bas + närvaro - Inkluderar basfunktion, närvaro och arvodering men inte votering
  4. Bas + närvaro + votering - Komplett funktionspaket med basfunktion, närvaro, arvodering och votering