Switcher Unit

SU-110-01 Switcher Unit används för automatisk in- och urkoppling av två system installerade nära varandra, t.ex. i rum med flyttbara väggar där systemet snabbt och enkelt ska kunna användas antingen som ett enda stort system eller två mindre.

Switcher Unit Princip

Två Centralenheter behövs som kopplas till SU-110-01 Ingång 1 och 2. Transceiverdelarna för de två systemen kopplas sedan till enhetens Utgång 1 och 2. Även om enheten stöder en direkt inkopplad transceiver är det rekommenderat att använda Split Boxar för större flexibilitet.

Med båda Centralenheterna påslagna fungerar systemen separat och oberoende av varandra. Om någon av centralenheterna stängs av kommer den andra aktiva centralenheten automatiskt kopplas in på den avslagna centralenhetens transceiver-infrastruktur. Valfri centralenhet kan slås på eller av för större flexibilitet.

SU-110-01 Switcher Unit strömförsörjs av centralenheterna via signalkablarna.

Switcher Unit Data

Ordernummer: SU-110-01

Ladda ner produktkatalog för mer detaljerad information. Mer information om kablar finns i vår FAQ.