Nyheter i Close Talk Control version 3

Close Talk Control 3 är nu släppt och finns tillgänglig för nedladdning. Version 3 är en fri uppgradering för befintliga användare, för utvärdering och prov kan den också köras med alla funktioner tillgängliga i demoläge med max 5 platser/delegater. Close Talk Control 3 är kompatibelt med Windows Vista/7/8.x och 10.

Arbetet fortlöper med Close Talk Control version 3, nya funktioner och tillägg kommer fortlöpande publiceras här.

Nytt användargränssnitt

Close Talk Control 3 Main Operator Panel

Tidigare versioner var till mycket baserade på pop-up och separata fönster för olika funktioner. Det resulterade tyvärr i att det kunde vara ganska lätt att tappa bort sig och gömma vissa fönster.

Det nya användargränssnittet kommer fokusera på att hålla alla funktioner inom samma programfönster och är nu uppdelat i tre delar enligt ovan.

Del 1 är Konferenskontrolldelen. Här kontrolleras konferensen inklusive start och stopp. Den innehåller också information om start, stopp och löptid för konferensen. Del 2 är Ljudkontrolldelen. Den ger snabb överblick över hur och vem som använder mikrofonsystemet. Del 3 är Arbetsdelen där alla programmets viktigaste funktioner finns tillgängliga i ett användar vänligt fliksystem.

Fliksystemet har sina egna verktygsfält

Close Talk Control 3 Folder System

Varje funktionsflik har sitt eget verktygsfält som Föredragningslistfunktionen ovan visar. Verktygsfälten ger ett mer effektivt arbetssätt och unviker det förvirrande "tusen funktioner i menyn"-problemet som ett enda menysystem för hela programmet skapar.

Föredragningslistfunktionen har nu expanderad funktionalitet med mer konferensinformation inklusive voteringstext och röstbeskrivning. Ljustera och kontrollera lätt mötets punkter och visa dem för deltagarna.

Utökad voteringsfunktionalitet

Close Talk Control 3 Voting Control

CT Control 3 inkluderar utökade voteringsfunktioner. Det nya verktygsfältet ger snabb tillgång till styrning av hela voteringsprocessen. Under verktygsfältet finns en ny voteringslista där varje deltagare enkelt kan kontrolleras. En eventuell problemenhet kan enkelt hanteras med några få musklick: välj personen i listan, högerklicka och välj åtgärd.

Förbättrad persondatabas

Close Talk Control 3 Delegate List

Close Talk Control 3 förbättrar persondatabasens funktionalitet och ger snabb tillgång till fördefinierade datatyper.

  

  

Övervaka delegatenheterna

Close Talk Control 3 Battery Monitoring

En ny funktion är övervakningen av delegatenheternas batterier. Få snabb varning för batteriproblem, kontrollera aktivitetstider och byt snabbt och enkelt ut en problemapparat utan att avbryta konferensen.

Kontrollera systemets ljud, nu med förinställningar

Close Talk Control 3 Audio Control

Systemets ljudkontroll är ny expanderad med förinställningar. Skapa "obegränsat" antal ljudförinställningar och spara dem i databasen

Många nya funktioner

Close Talk Control 3 Settings

Utöver det nya användargränssnittet finns en massa nya funktioner:

Den kompletta listan med nyheter och förändringar kommer färdigställas när version 3 släpps.

Direkt telekonferensstöd

Close Talk Control 3 inkluderar nu direkt stöd för telekonferens. Med en DTMF-kapabel centralenhet (DTMF-funktionen finns också som kitt för befintliga kunder) och en extern telefonhybrid kan nu ett telefonsamtal göras direkt från programmet. Inkluderar knappsats och programmerbar telefonkatalog.

 

 

Redigera Primärbilden

Close Talk Control Attendance

Close Talk Control 3 ger nu möjlighet att redigera primärbildens utseende. Ändra textfont och storlekar för alla paneler inklusive talarlistor. Visa/dölj paneler, visa talarnamn och/eller organisationsnamn, visa personers och/eller organisationers talartidräknare, ändra panelers storlekar, mm.

Version 3 är en kostnadsfri uppdatering för befintliga kunder!

Ovan visas några av nyheter och förändringar i version 3. Tillsammans med version 3 kommer det också bli uppdaterade firmware-versioner för central- och delegatenheten. Alla uppdateringar kommer vara kostnadsfria för befintliga kunder.

Kom tillbaka regelbundet eller prenumerera på vårt nyhetsbrev för att vara uppdaterad om den kommande nya versionen.