Split Box

En Split Box är en 1 till 6-transceiverportexpander och är primärt tänkt att användas för att öka antalet tillgängliga transceiverportar i systemet. Den går också att använda för att reducera antalet och längden på kablarna i systemet, placera Split Boxar nära transceivrarna och använd korta kablar där och sedan bara några få längre kablar ner till centralenheten.

Nyhet! F.o.m. juli 2014 kan Split Boxen nu också kopplas in parallellt med transceivrar som är kopplade direkt till centralenheten. Det reducerar det nödvändiga antalet Split Boxar, förenklar installationen ytterligare och sänker systemets total kostnad. Alla Split Boxar som levereras från nu kommer ha denna nya funktionalitet, den äldre modellen finns numera bara som specialbeställning. Specificera noga vid beställning om boxen ska användas för nyinstallation eller för att ersätta eller komplettera ett system installerat tidigare än juli 2014.

Close Talk Split BoxSplit Boxen stöder upp till sex transceivrar per enhet.

Flera boxar kan kopplas parallellt till centralenheten för att ge tillgång till det nödvändiga antalet portar.

Split Boxarna kan även trädkopplas för att ytterligare reducera kabellängden i systemet.

Close Talk Split Box


Enheten drivs med eget kraftaggregat och av/på-läget styrs från centralenheten via ett inbyggt halvledarrelä.

 

Ordernummer: SB-110-01/2 Följande ingår i leverans:

Ladda ner produktkatalog för mer detaljerad information. Mer information om kablar finns i vår FAQ.