Installationskablar

Cat. 6 S-STP installationskabel

Systemet använder snabbkopplade RJ-45-kablar för att koppla centralenheten till transceivrar och Split Box. Sex standardlängder finns tillgängliga:

Det är rekommenderat att använda dessa kablar för installationen, för detaljerad information om kablar se vår FAQ.

Vikitigt!
Close Talk Conference System använder en egenkonstruerad signaltyp, inte Ethernet. Koppla inte Close Talk-enheter till något annat än Close Talk Conference System!

Med egentillverkade kablar, testa alltid kabeln före inkoppling; en feltillverkad kabel kan skada inkopplade enheter!