Offertförfrågan för Close Talk Conference System

Formuläret nedan innehåller många fält för att kunna hantera de flesta installationssituationerna. Det är inte nödvändigt att fylla i alla fält men ju mer korrekt information om projektet desto bättre offert. Klicka sedan på Skicka-knappen.

Använd gärna kommentarsfältet för ytterligare information om projektet.

Vid behov av hjälp eller vid mer komplicerade situationer kontakta oss via e-post.

Kontaktinformation
Namn:
*
Organisation:
*
E-post:
*
Telefon:

Jag är en:


Projektspecifikation
Totalt antal Close Talk-mikrofoner (inklusive ordförande,
talarstol, etc.):


Måttenhet:

Rumsdimensioner, vägg-till-vägg bredd och djup:
      
Se också viktig information om rumsdimensioner.

Användningsyta (där IR signal krävs),
bredd och djup:

      
Placeringen av användningsytan i rummet, avstånd från vänstra och nedre
väggen:

      
Höjd till innertaket, golv till takyta:

Inntertaktyp:

Ungefärligt avstånd från centrum av användningsytan, i taket,
till teknikrummet (där centralenheten ska installeras):


Är det en fördel med mindre antal kablar från taket till teknikrummet
(där centralenheten ska installeras):


Finns en stabil tillgång till nätspänning i taket
(vanligtvis bara med sänkta innertak):


Önskad batterladdningslösning:

PC-mjukvara för styrning av systemet:

Systemet kommer att användas för telekonferens:

Systemet kommer att användas med kameror/videokonferens:

Systemet kommer att användas med storbilddisplayer, videoprojektorer eller bildströmning:

Ungefärligt installationsdatum:


Kommentarer: *


* Måste fyllas i

I enlighet med den Europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) behöver du godkänna vår dataskyddspolicy genom att klicka i kryssrutan

 

Rumsdimensioner

Nedan finns en illustration av ett rum med de efterfrågade rumsdimensionerna. Anledningen till att fråga efter dimensionerna för både rum och användningsyta är att den totala användningsytan direkt påverkar antalet nödvändiga transceivers, det är sällan nödvändigt att ha räckvidd från vägg till vägg i hela rummet. Klicka här för att återvända till formuläret.

Close Talk Room Area Dimensions Example