Behöver du skicka produkter för service? Läs detta!

Skicka aldrig produkter till oss utan att kontakta oss först, detta är extra viktigt för kunder utanför Europiska Unionen! Vi reserverar oss rätten att vägra ta emot ej försannonserat gods, godset kommer att skickas tillbaka till avsändaren på avsändarens bekostnad. Denna policy finns till för att undvika onödiga kostnader med hantering av dåligt förpackat och felaktigt tulldeklarerat gods.

Genom att kontakta oss i förhand kan vi förbereda oss i god ordning och därmed ge en snabb och prisvärd service. Vänligen inkludera detaljerade felbeskrivningar och tydliga instruktioner för vilken typ av service som efterfrågas. Vid garantiförfrågan, inkludera information om när systemet köptes.

Tack för visad hänsyn!